layui 表格 时间戳转换 报错NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN

 可能是时间戳 秒 和 毫秒之间 计算出现问题.

{{layui.util.toDateString(d.site_up_time)}}
修改成:
{{layui.util.toDateString(d.site_up_time*1000)}}

字段完整实例
,{field:’site_up_time’, title: ‘更新时间’, templet : "<div>{{layui.util.toDateString(d.site_up_time*1000)}}</div>"}

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。